• 889

  Serviciul Public pentru Taxe și Impoz...
  0 recenzii

 • Ca deziderat al aprobării Legii nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei Europene a Autonomiei Locale prin care autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a soluţiona şi gestiona, în limitele prevăzute de lege, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice, în anul 2001, primarul municipiului Constanţa, Radu Ştefan Mazăre, a propus un proiect de hotărâre, spre dezbatere şi aprobare, privind înfiinţarea Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, Consiliului Local Municipal.

  Acest serviciu s-a desprins din aparatul propriu al Primăriei Municipiului Constanţa, pentru eficientizarea activităţii de încasare şi optimizarea serviciilor către populaţie, dobândind astfel alţi parametri decizionali prin personalitate juridică proprie şi atributul de ordonator secundar de credite.

  Descentralizarea propriu-zisă a administrării taxelor locale de către Primărie, a avut loc la 1 iunie 1999, când din aparatul centralizat al Administraţiei Finanţelor Publice centrale, reprezentată în teritoriu prin Direcţia Generală a Finanţelor, s-a scindat acest serviciu, trecând în subordinea Direcţiei Financiare a Primăriei Municipiului Constanţa.

  Astăzi, după un deceniu de existenţă, se poate spune că Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa a dobândit profesionalism de înaltă clasă, fiind recunoscută pe plan local şi naţional. Acum, ne putem prezenta ca o instituţie care s-a impus prin servicii complete în administraţia publică.

 • recenzii

  0.0
  (0 recenzii)

  Lasă-ne o recenzie